Foreningen Orø Seniorer

Orø Seniorer blev dannet den 15. september 1946 og kunne således fejre 75-års jubilæum i 2021. Foreningen har p.t. ca. 150 medlemmer.

Foreningens formål er at samle medlemmerne, uanset partipolitiske eller religiøse standpunkter, til fælles aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. Enhver myndig person, som ønsker at støtte vort foreningsarbejde og formål, kan blive medlem.

Bestyrelsen er bindeled mellem medlemmerne og Danske Seniorers landsorganisation, som foreningen er tilsluttet. Danske Seniorer udgiver SeniorBladet 6 gange årligt samt en gul håndbog “Pensionist eller Efterlønner” som udkommer i begyndelse af det nye år, efter at Finansloven er vedtaget i Folketinget. Bogen er gratis for medlemmer (værdi kr. 50).

SeniorBladet omdeles på Orø 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober samt december. Den gule håndbog omdeles normalt i februar og der udstedes hvert år et nyt medlemskort der omdeles i december måned, sammen med information om næste års kontingentbetaling.

Gå på opdagelse her på hjemmesiden for at se, hvad Orø Seniorer kan tilbyde. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.