Generalforsamling

Orø Seniorer afholder generalforsamling lørdag den 4. september 2021 kl. 13.30 i Orø Forsamlingshus.

Dagsorden for generalforsamlingen jf. vores vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg afstemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Foreningens reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 4
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen, jævnfør § 4
  8. Valg af revisor, jævnfør § 4
  9. Valg af revisorsuppleant, jævnfør § 4
  10. Eventuelt

Herunder billeder fra generalforsamlingen i 2020.

Tryk for at se billederne i stor størrelse.