Forsiden
UDSKRIV | MINDRE TEKST | STØRRE TEKST
Huskeseddel juni 2017

Huskeseddel
juni 2017

Huskeseddel oktober 2016

Medlemskontingent
2017

Velkommen til Orø SeniorerOrø Seniorer er i dag, målt i forhold til antallet af medlemmer og aktiviteter, en af øens største foreninger.

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere, uanset partipolitiske eller religiøse standpunkter til fælles aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Bestyrelsen er bindeled mellem medlemmerne og Sammenslutningen Danske Seniorer, som foreningen skal være tilsluttet.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension, eller er fyldt 60 år. Disse medlemmer har samme rettigheder.

Som passivt medlem (støttemedlem) kan optages enhver person som ønsker at støtte/deltage i foreningens arbejde og formål.

Som medlem bliver du en del af det fællesskab der helt naturligt skaber relationer mellem mennesker.

Såfremt du ønsker yderligere information bedes du kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

GOGOwebdesign.dk
Stenbjergvænget 35 • 4305 Orø • tlf. 59 46 72 02 • e-mail